Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 2021.02.18 in all areas

  1. 1 point
    Žaidėjas Ghosgar, kaip matysite screenshotuose man grąsino, jog stebės mane ir visuomet rašys skundus už "free mute" kurie iš tiesų net nėra FREE. Aš mutinu pagal serverio taisykles ar vidines chatModų sutartas taisykles. Kaip matote skundo pateikdame SS žaidėjas Ha__rry gavo mute, nes nebūdamas ChatModu įspėjinėja kitus žaidėjus. Kadangi serveryje yra pakankamas skaičius pokalbio prižiūrėtojų šis žaidėjas turėjo teisės dalinti įspėjimų ir dirbti mano ar kitų Cmodų darbo. Taip pat tai yra mūsų vidinė sutarta taisyklė neleisti bet kokiems žaidėjams apsimetinėti chatmodais dėl to juos baudžiame 60m mute.
  2. 1 point
    Beje ir pažeidei vieną iš forumo taisyklių: Draudžiama keiktis, įžeidinėti kitus forumo vartotojus. O serveryje įspėjimus gavai irgi už tokius dalykus.
  3. 1 point
    Aš nieko blogo nesakau dėl parašyto skundo, atrašiau kaip ir reikia, viską su savo argumentais. Viskas iš mano pusės, visas vaizdas buvo pateiktas. Bet palyginus kaip tu čia dabar bendrauji su manimi, kaip įžeidinėji tai.. Aš tikrai nieko nepadariau. Ką tik su tokiais neišprususiais komentarais parodei savo tikrąjį lygį ir intelektą bei išsilavinimą. Tikiuosi Tomas atkreips dėmesį į tai jog, skundą parašyti mandagiai moki, bet komentaruose visiškai negerbi manęs, todėl akivaizdu, jog skundas rašytas tik tam, kad pakenktum man. Jeigu būtum tikrai toks lojalus ir aktyvus žaidėjas tikrai nepasiektum žemo lygio, kurį deja ką tik parodei. Dėl tokių baisių komentarų kuriuos tu parašei, šio skundo vertė žymiai sumažėjo. Linkiu tau išmokti rašyti ir gerbti net ir žaidimo administraciją. Ji taipogi nusipelnė pagarbos kaip ir tavo motina, kurios tikiuosi nevadini "debile, salava".
×
×
  • Create New...